Nasze kursy

Ładowarki jednonaczyniowe kl. III do 20 t

data do ustalenia

Ilość godzin- 134

Uprawnienie operatora ładowarki jednonaczyniowej klasy III potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, jako operator ładowarek jednonaczyniowych do 20 t masy całkowitej. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną, dzięki której uzyska potwierdzenie kwalifikacji podczas egzaminu.

Uczestnicy

– ukończone 18 lat,
– wykształcenie co najmniej podstawowe,
– zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność kandydata do odbycia kursu,

Szkolenia – Program

Operator ładowarki jednonaczyniowej musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia maszyny, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z zagadnieniami zgodnym z programem nauczania na dany rodzaj maszyny budowlanej.

Egzamin

Uprawnienia na wykonywanie pracy operatora ładowarki jednonaczyniowej w zakresie III klasy wydaje w Polsce Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkoleń Operatorów Maszyn, składającego się z:
– egzaminu praktycznego – zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej,
– egzaminu teoretycznego – trwającego do 45 minut, przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.


    Potrzebujeszpomocy?

    Zadzwoń509 808 340, 510 237 155