O firmie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDYTOR działalność swoją rozpoczął w roku 2003.

Działalność Ośrodka to przede wszystkim kursy i szkolenia przygotowujące do zawodu i doskonalące w zawodzie, kursy i szkolenia, których celem jest umożliwienie kursantom zdobycie uprawnień zawodowych.

Ośrodek działa na podstawie:

  • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  • wpisu do ewidencji jednostek szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
  • atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Ośrodek swoją siedzibę posiada w Lesznie przy ul. Ogrodowej 10

Działalność Ośrodka prowadzona jest na terenie całego kraju.

Kursy i szkolenia prowadzone są na zlecenia urzędów pracy, jednostek administracyjnych, zakładów pracy i osób fizycznych.

Kadrę pedagogiczną Ośrodka stanowią wykładowcy i instruktorzy posiadający kwalifikacje umożliwiające przekazywanie kursantom wiedzy i umiejętności w sposób profesjonalny.

Kursanci po kursie otrzymują stosowne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, oraz świadectwa kwalifikacyjne i certyfikaty.

Potrzebujeszpomocy?

Zadzwoń509 808 340, 510 237 155