Nasze kursy

Kurs operatorów pił spalinowych do ścinki drzew

data do ustalenia

Kurs obejmuje 140 godzin zajęć ( 45 min. ), w tym 124 godziny zajęć praktycznych.

Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez dyrektora Ośrodka i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

cena: 1600 zł


    Potrzebujeszpomocy?

    Zadzwoń509 808 340, 510 237 155