Nasze kursy

Kurs operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem i osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

data do ustalenia

Kurs prowadzony jest zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez:

  • Urząd Dozoru Technicznego

Szkolenie obejmuje 67 godzin zajęć, w tym:

  • zajęcia teoretyczne 48 godzin
  • zajęcia praktyczne 19 godzin ( w tym wymiana butli gazowych propan- butan )

W programie szkolenia zawarty jest moduł wymiany butli gazowych.

Egzamin zdawany jest przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Uczestnicy kursu, po zdanym egzaminie z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne na obsługę urządzeń transportu bliskiego – wózki jezdniowe podnośnikowe, z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem i operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

UWAGA:
Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat
  • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
  • Na kurs przyjmujemy przedpłatę w wysokości 100,00 zł.

cena: 720,00 zł zł


Potrzebujeszpomocy?

Zadzwoń65 529 64 09