Nasze kursy

Rusztowania budowlane montażowe metalowe

data do ustalenia

Opis kursu

Uprawnienie na montażystę rusztowań budowlano-montażowych metalowych, potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, jako montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych (bez klasy). Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym nie tylko zdobędzie potwierdzenie kwalifikacji, ale ponadto uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej karierze zawodowej.

Uczestnicy

– ukończone 18 lat,
– wykształcenie co najmniej podstawowe,
– zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność kandydata do odbycia kursu,

Szkolenia – Program

Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności z zakresu montażu rusztowań, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z zagadnieniami BHP, użytkowania eksploatacyjnego oraz z wiadomościami z zakresu technologii montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych i budowy rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Program kursu:
1. Użytkowanie eksploatacyjne – 4 godz.
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 6 godz.
3. Budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych – 18 godz.
4. Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych – 20 godz.
5. Zajęcia praktyczne – 32 godz.

Zajęcia praktyczne: ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań

Aby zapisać się na kurs należy:
– dostarczyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia operatora z czytelnie wypełnionymi danymi osobowymi oraz podpisem i pieczątką lekarza w punkcie “Orzeczenie lekarskie”,
– wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
– dokonać przedpłaty.

Egzamin

Uprawnienia na wykonywanie pracy montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych wydaje w Polsce Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkoleń Operatorów Maszyn, składającego się z:
– egzaminu praktycznego – zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej,
– egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.

Miejsce egzaminu: ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań

 


    Potrzebujeszpomocy?

    Zadzwoń65 529 64 09