Nasze kursy

Ładowarki jednonaczyniowe kl. I bez ograniczeń

data do ustalenia

Ilość godzin- 41

Opis kursu

Uprawnienie operatora ładowarki jednonaczyniowej klasy I potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, jako operator ładowarek jednonaczyniowych bez ograniczeń tonażowych. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną, dzięki której uzyska potwierdzenie kwalifikacji podczas egzaminu.

Uczestnicy

– ukończone 18 lat,
– wykształcenie co najmniej podstawowe,
– zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność kandydata do odbycia kursu,
– posiadanie uprawnień operatora ładowarki jednonaczyniowej III klasy

Szkolenia – Program

Operator ładowarki jednonaczyniowej I klasy oprócz posiadanych już umiejętności praktycznych, które posiadł podczas szkolenia w zakresie ładowarek jednonaczyniowych klasy III, musi posiadać także niezbędną wiedzę teoretyczną by podwyższyć klasę uprawnień. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z zagadnieniami BHP oraz z wiadomościami z zakresu użytkowania eksploatacyjnego, podstaw psychologii pracy i zasad dydaktyki w kierowaniu zespołem ludzkim, technologii robót i budowy ładowarki jednonaczyniowej.

Egzamin

Uprawnienia na wykonywanie pracy operatora ładowarki jednonaczyniowej w zakresie I klasy wydaje w Polsce Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkoleń Operatorów Maszyn, składającego się z:
– egzaminu praktycznego – zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej,
– egzaminu teoretycznego – trwającego do 45 minut, przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.


    Potrzebujeszpomocy?

    Zadzwoń65 529 64 09