Nasze kursy

Koparki jednonaczyniowe kl. III do 25 t

data do ustalenia

Ilość godzin- 134

Opis kursu

Uprawnienie na operatora koparki jednonaczyniowej klasy III, potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, jako operator koparki. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym nie tylko zdobędzie potwierdzenie kwalifikacji, ale ponadto uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej karierze zawodowej.

Uczestnicy

– ukończone 18 lat,
– wykształcenie co najmniej podstawowe,
– zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność kandydata do odbycia kursu,
– w przypadku braku stażu – kursant odbędzie w ośrodku dodatkowe szkolenie z zajęć praktycznych, trwające 26 godzin.

Szkolenia – Program

Operator koparki jednonaczyniowej musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia maszyny, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z zagadnieniami zgodnym z programem nauczania na dany rodzaj maszyny budowlanej.

Program kursu:
1. Użytkowanie eksploatacyjne – 8 godz.
2. Dokumentacja techniczna – 8 godz.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 8 godz.
4. Podstawy elektrotechniki – 8 godz.
5. Silniki spalinowe – 16 godz.
6. Elementy hydrauliki – 16 godz.
7. Budowa koparki jednonaczyniowej – 32 godz.
8. Technologia robót – 20 godz.
9. Zajęcia praktyczne – 86 godz

Egzamin

Uprawnienia na wykonywanie pracy operatora koparek jednonaczyniowych w zakresie III klasy wydaje w Polsce Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkoleń Operatorów Maszyn, składającego się z:
– egzaminu praktycznego – zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej,
– egzaminu teoretycznego – trwającego do 45 minut, przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.


    Potrzebujeszpomocy?

    Zadzwoń65 529 64 09